شما اینجا هستید:   صفحه اصلی > درباره ایزوگام > جدول استاندارد ملی ایران

جدول استاندارد ملی ایران | ایزوگام پائیزان دلیجان

جدول ( استاندارد ملی ایران به شماره 1-3885 برای عایق رطوبتی پلیمری پلاستیکی (BPP) )

رديفويژگيتك لايه پلي استر دولايه تيشو و پلي استر روش آزمون*
سردسيرمعتدل و گرمسيريسردسيرمعتدل و گرمسيري
1حداقل درصد افزايش طول نسبي (درصد)طولي303025253882
عرضي30302525
2حداقل مقاومت كششي در نقطه ماكزيمم نيرو (Kg/5cm)طولي505040403882
عرضي40403030
3حداقل مقاومت در برابر پارگي (Kgf)طولي101012123863
عرضي10101212
4جذب آب 28 روزهحداكثر جذب آب (درصد)13879
حداكثر كاهش وزن آب (درصد)1
5حداكثر انعطاف پذيري در سرما * C5-صفر5-صفر3881
6حداقل ميزان پايداري حرارتي * C1001201001203862
7حداقل پايداري ابعاد در برابر حرارت (درصد)طولي0.6 ±0.7 ±0.2 ±0.2 ±3890
عرضي0.5 ±0.5 ±0.2 ±0.2 ±
8مقاومت در برابر UVحداكثر افت در ميزان مقاومت كششي * C103875
حداكثر افت در ميزان مقاومت كششي (درصد)10
9فرسودگي حرارتي در هواحداكثر افت در ميزان دماي انعطاف پذيري * C103876
حداكثر افت در ميزان مقاومت كششي (درصد)10
10حداقل ميزان نفوذپذيري آب (Kpa) 603861
11ضخامت (ميليمتر)0.2 ± 43878
12عرض (متر)0.01 ± 13878
13وزن واحد سطح (كيلوگرم بر مترمربع)0.2 ± 4.13878
14ويژگي ظاهريمطابق 5-33885-1
15نشانه گذاريمطابق 83885-1
* مطابق با استاندارد ملي ايران