شما اینجا هستید:   صفحه اصلی > درباره ما > اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره | ایزوگام پائیزان دلیجانمهندس سید محمد رضایی
سمت : مدیر عامل
تاریخ عضویت در هیئت مدیره : 1398/04/01


مهندس سید محسن رضایی
مهندس صنایع
سمت : عضو هیئت مدیره
تاریخ عضویت در هیئت مدیره : 1398/04/01


سید مسعود رضایی
لیسانس مدیریت
سمت : رئیس هیئت مدیره
تاریخ عضویت در هیئت مدیره : 1398/04/01


سید مهدی رضایی
همندس عمران
سمت : عضو هیئت مدیره
تاریخ عضویت در هیئت مدیره : 1398/04/01